restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
DSC_0087.jpg

U okviru Evropske nedjelje održive energije NVO Green Home organizovala okrugli sto na temu "Energetska efikasnost u Crnoj Gori"

Podgorica, 21.06.2017. - U okviru Evropske nedjelje održive energije NVO Green Home organizovala je okrugli sto na temu „Energetska efikasnost u Crnoj Gori, izazovi i problematika sprovođenja politike energetske efikasnosti“.

Ciljevi održanog događaja bili su predstavljanje rezultata i izazova sprovođenja mjera politike energetske efikasnosti u Crnoj Gori , informisanje zainteresovane javnosti o ESCO ugovorima i Javno privatnom partnerstvu, principima po kojima oni funkcionišu i načinima na koji oni mogu dati podršku kada je u pitanju investiranje u energetsku efikasnost.

Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva ekonomije, Agencije za zaštitu životne sredine, međunarodne organizacije GIZ, predstavnici biznis sektora kao i predstavnici civilnog društva.

Učesnici su zaključili da su glavne barijere u implementaciji energetske efikasnosti nedovoljni administrativni i stručni kapaciteti na državnom i lokalnom nivou, nedovoljna saradnja nadležnih tijela i koordinacija aktivnosti, te nedovoljna finansijska podrška od strane države za realizaciju akcionog plana energetske efikasnosti.

Takođe, zaključeno je da je stvorena dobra zakonodavna osnova za implementaciju mjera energetske efikasnosti, te da je Crna Gora uložila značajna sredstva u ovoj oblasti ali da nedostaje fond na nacionalnom nivou koji bi na održivi način i u kontinuitetu obezbijedio dalja investiranja u oblasti energetske efikasnosti. Naglašena je potreba poboljšanja statističkog i monitoring sistema kao i potreba za pouzdanim statističkim podacima koji u prethodnom periodu nisu bili dostupni na adekvatan način što je izazvalo problem u procesu evaluacije energetskih ušteda. Evaluacija rezultata do sada sprovedenih mjera energetske efikasnosti pokazuje da je potrebno uložiti dodatne napore u cilju postizanja većih energetskih ušteda.

Pored toga, istaknuto je da se ulaganjem u energetsku efikasnost može značajno uticati i na realizaciju ciljeva klimatskih politika posebno uzimajući u obzir da samo sektor zgradarstva doprinosi sa 33 % emisije ugljen-dioksida. Učesnici su ukazali na potrebu integrisanja daljih planova u procesu planiranja klimatskih i energetskih politika koje će istovremenim i integrisanim planiranjem na najbolji način doprinjeti realizaciji ciljeva ovih sektorskih politika.

Događaj je organizovan kroz projekat „Čist vazduh za Crnu Goru“ koji je finansijski podržan od strane Evropskog fonda za klimu.

Više informacija na mail: diana.cavor@greenhome.co.me