restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
20170626_141255___Copy.jpg

EU pozvana da reaguje na problem aerozagađenja u Zapadnom Balkanu

Brisel, 26. jun – U Evropskom parlamentu održana je konferencija gdje su predstavnici Evropskog parlamenta, Evropske komisije, Energetske zajednice i nevladinih organizacija među kojima i NVO Green Home izrazili zabrinutost i pozvali na hitne akcije u vezi sa zagađenjem vazduha na Zapadnom Balkanu.

Na događaju su predstavljeni nalazi prvog nezavisnog mjerenja kvaliteta vazduha CEE Bankwatch sa partnerima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Rumuniji. Rezultati Bankvatch-ovog monitoringa ukazali su na zabrinjavajuće visoke nivoe PM 10 i PM 2,5 koji nisu usklađeni sa nivoima propisanim standardima zagađenja definisanim zakonskim regulativama u ovim zemljama. Pored toga, najnoviji izveštaj o kvalitetu vazduha Evropske Agencije za životnu sredinu , korišćenjem podataka iz 2013, procjenjuje da samo zagađenje PM 2,5 svake godine ubija 18.310 ljudi u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Evropska komisija prepoznaje da je situacija alarmantna. Francois Vakenhut, šef Sektora za vazduh u okviru Generalnog direktorata za životnu sredinu kazao je da su koncentracije PM10 u zapadnom Balkanu u gornjem opsegu koncentracija primijećenih u EU. „Zagađenje prašinom ima poseban izazov zbog široke upotrebe mrkog uglja i biomase za grijanje, pa bi smanjivanje upotrebe uglja i njegovu zamjenu čistijim gorivom bio prvi korak ka čistijem vazduhu“.

Na konferenciji su predstavljeni  prioriteti politika koje vodi Energetska zajednica u cilju rješavanja problema aerozagađenja u ovim zemljama. U tom smislu, Energetska zajednica usaglašava zakonodavne okvire sa pravnim mehanizmima koji postoje u Evropskoj uniji i na taj način priprema zemlje članice za ispunjavanje zahtjeva Evropske unije na putu pridruživanja.

Jedan od zaključaka konferencije je da problem zagađenja vazduha zahtijeva akciju i saradnju na globalnom, evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, koja se mora postići u različitim sektorima privrede. Riješenja bi trebala uključivati tehnološki razvoj i strukturne promjene, a odgovorne institucije moraju krenuti dalje i preuzeti ključne korake u smislu mjera koje će doprinjeti energetskoj transformaciji svih  sektora.

Konferencija je organizovana od strane Bankwatcha, najveće mreže nevladinih organizacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me