restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
photo___4.jpg

Predstavljeni rezultati projekta: Zaštita divljih biljnih vrsta i staništa južnog i istočnog Mediterana

Vranjina, 31.10.2017._NVO Green Home danas je predstavila rezultate projekta: “Zaštita divljih biljnih vrsta i staništa južnog i istočnog Mediterana” u prostorijama NP Skadarsko jezero. Projekat se realizuje od 2014 – 2017. Lokalni partneri su: Crnogorsko Društvo Ekologa , Izvidjački odred 24 novembar iz Bara kao i NVO Zeleni Korak iz Ulcinja.

 

Glavni cilj projekta bio je uključivanje  civilnog društva u konzervaciju važnih biljnih stanista. Fokus djelovanja bila su tri Važna biljna staništa: Skadarsko jezero, Vrsuta i Velika Plaža. Na spomenutim lokalitetima formirane su volonterske grupe,.

 

 

U saradnji sa lokalnim partnerima i prof. dr Dankom Caković na svakom području sproveden je monitoring važnih biljnih vrsta i njihovih staništa.  Na osnovu rezultata monitoringa stiče se uvid u stanje populacije određenih biljnih vrsta zbog kojih su navedeni lokaliteti proglašeni za Važna Biljna Staništa (Important Plant Areas). Posebnu važnost predstavlja populacija crnogorsko – albanskog endema Gymnospermium scipetarum. Populacija ove vrsta zauzima samo mali areal na području Crne Gore (Vrsuta) i Albanije. Vrsta nije zabilježena nigdje više u svijetu. U toku trajanja projekta zabilježena je još manja populacija na području brda Garač ( Crna Gora) što predstavlja veliku botaničku vrijednost i uspjeh projekta.

 

 

 

Negativni uticaji odnosno prijetnje varijaraju od staništa do staništa. Glavna prijetnja na Vrsuti je nelegalna sječa šuma, na Velikoj plaži – urbanizacija a na Skadarskom jezeru prisustvo invazivne vrste Amorpha fruticosa – bagremac i nepostojanje mjera za uklanjanja iste.

 

 

Invazivne vrste su glavna prijetnja autohtonoj, nativnoj flori, što prije svega smanjuje biodiverzitet nekog područja ali i predstavljaju problem kada se govori o uzgoju poljoprivrednih kultura. S tim u vezi, u toku trajanja projekta sprovedene su brojne ekološke akcije uklanjanja invazivnih vrsta kao što su: Oenothera sp. i Ambrosia artemissifolia. Na području Skadarskog jezera zabilježen je trend širenja bagremca Amorpha fruticosa i neophodno je pod hitno sprovesti mjere uklanjanja.

 

 

 

U cilju podizanja svijesti gradjana o značaju očuvanja Važnih biljnih staništa postavljene su dvije info table na Vrsuti i Velikoj Plaži, napravljena su   3 edukativna filma o botaničkoj vrijednosti ovih lokaliteta, a takodje su održane brojne radionice na temu biljnih staništa u školama u Baru, Podgorici i Ulcinju.

 

 

 

Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Plantlife iz Velike Britanije i IUCN MED, a finansijski je podržan od strane MAVA Fondacije.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me