restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
sajt_0211.jpg

Okrugli sto "Energetska tranzicija kao prilika za socio-ekonomski razvoj"

Podgorica, 02.11.2017.- NVO Green Home organizuje okrugli sto na temu „Energetska tranzicija kao prilika za socio-ekonomski razvoj “u hotelu Podgorica, 03. novembra 2017. godine.

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta „Čist vazduh za Crnu Goru“ finansiran od strane Evropskog fonda za klimu, orijentisan na podizanje svijesti različitih organizacija civilnog društva i građana  na lokalnom i nacionalnom nivou o štetnosti sagorijevanja fosilnih goriva, a sa druge strane prednostima korišćenja obnovljivih izvora energije i  energetske efikasnosti.

Cilj okruglog stola biće predstavljanje rezultatata nacionalnog izvještaja za Crnu Goru rađen u okviru regionalnog projekta SEERMAP (South East Europe Electricity Roadmap ) koji pokazuje potencijale ulaganja u obnovljive izvore energije u Crnoj Gori, potencijalnu proizvodnju električne energije iz ovih resursa, kao i mogućnost zadovoljavanja domaće potrošnje električne energije ulaganjem u obnovljive resurse.

Na okruglom stolu biće predstavljene održive energetske alternative kao šanse za kreiranje novih energetskih i ekonomskih razvojnih potencijala integrisanjem zajedničkog cilja održivosti unutar energetske i klimatske politike Crne Gore.

Okrugli sto će biti prilika da stručna javnost diskutuje na temu energetske tranzicije Crne Gore imajuću u vidu sadašnje strateško opredjeljenje Vlade kada je u pitanju energetska politika, a sa druge strane činjenicu nedavne ratifikacije Pariskog sporzuma i klimatske ciljeve koji će u budućnosti  biti sve ambiciozniji sljedeći politiku Evropske unije.

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me