restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
23.jpg

Naše šume naša briga

NVO Green Home počela je sa realizacijom projekta “NAŠE ŠUME NAŠA BRIGA” čiji je cilj zaštita šuma na teritoriji Crne Gore, kao i smanjenje rizika od katastrofa.

 

Specifični ciljevi projekta su sledeći:

 

  • Razvoj bezbjednosne kulture – edukacija i prevencija požara podizanjem nivoa svijesti građana o značaju šuma i destruktivnoj snazi požara;
  • Jačanje gradjanskog aktivizma;
  • Unapređenje saradnje među institucijama koje su nadležne za ovu oblast, kao i ostalih državnih institucija koje mogu biti od koristi.

 

Fokus projekta biće na edukativnoj kampanji koja će sadržati informacije o tome šta su požari , šta građani treba preventivo da urade kako ne bi došlo do požara, koji faktori mogu  uticati na  nastanak  požara, kako se ponašati u slučaju požara i nakon požara i sl.

 

U saradnji sa nadležnim institucijama organizovaće se  i mapiranje potencijanih žarista (šumski kompleksi, Gorica, Ljubovic i slično) zatim akcija čišćenja mapiranih šuma i parkova sa ciljem  uklanjanje  zapaljivih materija (staklene ambalaže, gume, ostali zapaljivi materijali).  Tokom projekta planirana je akcija pošumljavanje opožarenih lokaliteta.

 

Projekat je finansiran od strane Crnogorskog Telekoma.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me