PDF Export
Vizual_2.jpg

Aktivni mladi za bolju životnu sredinu

NVO Green Home počinje realizaciju projekta „Aktivni mladi za bolju životnu sredinu“, koji ima za cilj mobilizaciju i aktivno učešće mladih u volonterskim akcijama i ekološkim inicijativama za unapređenje životnog okruženja i zaštite prirode u Crnoj Gori.

 

Želimo pozvati učenike srednjih škola, studente, članove omladinskih klubova i udruženja da se pridruže Ekološkom klubu mladih Green Home, koji će prema različitim interesovanjima mladih obuhvatiti tri sekcije: aktivističku, kreativnu i edukativnu.

 

Unutar svake od tematskih sekcija volonteri će moći da osmisle i realizuju sopstvene aktivnosti logistički podržane od strane NVO Green Home. Pored ovoga za sve tri tematske sekcije će biti organizovane zajedničke aktivnosti poput javne tribine o značaju ekoaktivizma i zaštite životne sredine u Crnoj Gori, akcija čišćenja i sadnje, uređenje urbanih djelova kroz kreativni iskaz madih.

 

Tokom ljetnjeg perioda organizovaće se edukativni kamp u Parku prirode Piva za najaktivnije članove Ekološkog kluba mladih u cilju boljeg razumijevanja vrijednosti zaštićenog prirodnog područja. U okviru kampa planirana je i posjeta najatraktivnijim djelovima Nacionalnog parka Durmitor sa ciljem upoznavanja sa prirodnim i kulturnim vrijednostima područja, tematska terenska predvanja i predstavljene tehnike snalaženja i preživljvanja u prirodi.

 

Smatramo da svaka promjena, a posebno u oblasti zaštite prirode je moguća samo uz promijenu ličnog stava pojedinca i aktivnog učešća svakog od nas u cilju podizanja svijesti i poboljšanja stanja životne sredine.

 

Pozivamo sve koji su zainteresovani da budu aktivni građani i pokretači promjena u jednom zdravom društvu da nas kontaktiraju na e-mail: greenhome@greenhome.co.me

 

Realizaciju projekta je omogućilo Ministarstvo sporta.

 

Više informacija: irma.muhovic@greenhome.co.me