PDF Export
OIE_slika.jpg

Čist vazduh za Crnu Goru

Čist vazduh za Crnu Goru_Cilj projekta je ukazati na potrebe prelaska sa uglja na čiste izvore energije sa stvaranjem novih radnih mjesta i boljim okruženjem za građane Pljevalja i čitavu Crnu Goru kroz podizanje svijesti ljudi o novim rješenjima u energetskom sektoru.

 

Sprovođenjem proaktivnih aktivnosti nastojaćemo da utičemo na svijest ljudi na lokalnom i nacionalnom nivou o negativnim posledicama korišćenja uglja i neophodnosti promjene energetskih puteva koji uključuju ulaganja u ugalj.

 

Cilj će biti djelovanje na dva nivoa - na lokalnom i nacionalnom nivou. Na nacionalnom nivou, nadgledaćemo usklađenost zakonodavnog okvira klimatske i energetske politike sa zakonodavstvom EU i aktivno učestvovati u procesima konsultacija vezanih za oblikovanje i razvoj energetske i klimatske politike u našoj zemlji.

 

Tokom realizacije projekta, planirane su sledeće aktivnosti:

- analiza klimatske politike u Crnoj Gori

- analiza politike energetske efikasnosti u Crnoj Gori

- organizacija dvodnevnog trenininga za organizacije civilnog društva o primjeni Pariskog sporazuma

- organizacija okruglog stola na temu klimatskih promjena

- organizacija sajma energetske efikasnsti

- monitoring kvaliteta vazduha u Podgorici i Pljevljima uređajima za mjerenje PM cestica razvijenim u prethodnoj godini projekta

 

Projekat je finansiran od strane Evropskog fonda za klimu (European Climate Foundation) i trajaće do kraja februara 2019. godine.

 

 

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me