PDF Export

Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori

Green Home je započeo implementaciju projekta “Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori” koji se realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama Climate Action Network iz Brisela (CAN Europe) i Savjet za ekološku gradnju Crne Gore.

 

Opšti cilj projekta je osnaživanje civilnog društva u Crnoj Gori da utiče na proces približavanja EU kroz jačanje učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti klimatskih promjena.

 

Specifični cilj je izgradnja kapaciteta OCD u Crnoj Gori da budu aktivni učesnici u procesu pridruživanja EU i da utiču na politike vezane za klimatske promjene kroz podršku izgradnji kapaciteta za manje OCD sa fokusom na klimatske promjene, energiju i održivi razvoj.

 

U okviru projekta planiramo da unapredimo kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave očuvanjem životne sredine na polju pripreme i razvoju zakonodavnog okvira, istraživanja politika i javnog zagovaranja (za doprinos procesu integracije u EU u oblasti klimatskih promjena), kao i da povećamo legitimitet OCD u oblasti klimatskih i energetskih politika i unaprijedimo dijalog sa nacionalnim zainteresovanim stranama (nacionalne i lokalne vlasti, stručnjaci, privredni sektor i mediji);

 

Pored toga, u cilju podrške i jačanja manjih, manje razvijenih OCD biće realizovana grant šema usmjerena na klimatske promjene, energiju i održivi razvoja kroz koju planiramo da podržimo osam organizacija iz Crne Gore u realizaciju njihovih projekata.

 

Projekat su podržali Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori kroz IPA Programa za razvoj civilnog društva 2016, Crna Gora i Ministarstvo javne uprave i traje 30 mjeseci, od marta 2018. do kraja avgusta 2020.

 

Više informacija na sanja.orlandic@greenhome.co.me