PDF Export
jelena.jpg

Jelena Radenović, projektni koordinator

  • Specijalista finansijske matematike;
  • Radi u Green Home od juna 2018.

E-mail:  jelena.radenovic@greenhome.co.me