PDF Export
images.jpg

Komentari na izvještaj o Crnoj Gori 2017

Podgorica_19.04.2018._NVO Green Home želi pozdraviti mišljenje Evropske komisije iz objavljenog izvještaja o Crnoj Gori koji jasno upućuje da velikog napretka u prethodnoj godini nije bilo. Dok su svega par podoblasti ocijenjenje na nivou dobre pripreme, kao što je kvalitet vazduha i buka, za otpad se jasno navodi da nema progesa, klimatske promjene i kvalitet voda su ograničenog progresa, dok je identifikacija i proglašavanje morskog zaštićenog područja još na samom početku.

Obzirom da nam je više od decenije trebalo da se samo približimo eventualnom otvaranju poglavlja 27, veoma smo zabrinuti daljim tokom procesa. Naime otvaranje poglavlja donosi strožije i detaljnije zahtjeve posebno u implementaciji transponovanog evropskog zakonodavstva, dok sudeći po izvještaju i stvarnosti, mi nismo u prethodnom periodu uspostavili sistemske i operativne kapacitete za implementaciju u oblasti upravljanja otpadom, vodama, zaštiti prirode itd.

Posebno je poražavajuća konstatacija iz izvještaja da u oblasti upravljanja otpadom nije bilo napretka u Crnoj Gori, uzimajući dodatno u obzir činjenicu da smo prema Zakonu o otpadu bili dužni da do kraja 2017 recikliramo 25% otpadnog materijala. Još uvijek nema definisanog modela upravljanja otpadom što je bila obaveza Ministarstva održivog razvoja i turizma prema Nacionalnoj strategiji aproksimacije još iz 2016 godine zbog čega se u izvještaju insistira na sprovođenju hitnih akcija u ovoj oblasti kao i rješavanju problema nelegalnih deponija.

Crna Gora je u procesu pristupanja EU preuzela obavezu da do 2020. godine zaštiti najmanje 10% crnogorske obale, odnosno uspostaviti najmanje tri morska zaštićena područja za narednih godinu i po dana, što je, obzirom na nivo trenutnog stanja i operativne spremnosti na “nivou metafizike”.

Stoga je neophodno intezivirati aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kako u glavnom gradu tako i u svim crnogorskim opstinama.

Izvještaj i preporuke Evropske komisije ukazuju na to da Crna Gora nedovoljno radi na  jačanju administrativnih i finansjskih kapaciteta, implementaciji zakonske regulative što usporava i usložnjava cjelokupni process pregovora.

Posljedice nedovoljne posvećenosti i kvalitetnog angažovanja donosioca odluka i vezanih društvenih aktera u procesu aproksimacije će u narednom periodu bivati sve izraženije a posebno nakon otvaranja pregovaračkog poglavlja koje treba i zatvoriti, nadamo se ne za još narednih 10 godina.