PDF Export
DSC00887.jpg

Požari – Prijavi, zaštiti i spriječi

Šume Crne Gore se na osnovu očuvanosti, raznovrsnosti i vrijednosti svrstavaju među najkvalitetnije u Evropi, ali brojne prijetnje kojima su izložene u budućnosti mogu značajno uticati na njihov gubitak. Šumski požari izdvajaju se kao daleko najveća prijetnja degradaciji šuma i predstavljaju globalni, ekološki i ekonomski problem.

 

U periodu od 2010 – 2017 godine na teritoriji Crne Gore evidentirano je 680 šumskih požara pri čemu je oštećeno ili  uništeno 80,916ha šume, a ukupne pričinjene štete procjenjuju se oko 7 miliona eura. Kada se govori o požarima na otvorenom, podaci pokazaju da je na teritoriji Crne Gore tokom ljetnjeg perioda 2017. godine zabilježeno 3125 požara, od čega se 2800 desilo na teritoriji Glavnog grada.  Zabrinjavajuća činjenica je da ih je bilo čak 72 u jednom danu.

 

Analize pokazuju da je 65,4% požara izazvano ljudskom nepažnjom. Ljudi izazivaju požare namjerno, ili iz nehata i neznanja. Jedna od osnovnih mjera prevencije širenja požara i nastanka novih je prijavljivanje požara, pozivom na broj 112 – Operativno komunikacioni centar ili 123 – Služba zaštite.

 

U zavisnosti od posljedica koje krivično djelo može da proizvede, neko ko namjerno ili nenamjerno izazove šumski požar, rizikuje da bude kažnjen od šest do 12 godina zatvora.

 

Imajući u vidu da je najveći broj požara izazvan ljudskom aktivnosti, NVO Green Home u saradnji sa Službom zaštite Glavnog grada, Direktoratom za vanredne situacije i Upravom za šume sprovodi edukativnu  kampanju o značaju prevencije nastanka požara i očuvanju šumskih ekosistema, kroz program „Za svako dobro“ koji je finansiran od strane Crnogorskog Telekoma.  Tom prilikom izradili smo edukativne kratke video materijale: https://www.youtube.com/watch?v=iF0LaojF-dI , https://www.youtube.com/watch?v=7tAvVR7bulc brošuru, infografike kao i web banere sa ciljem skretanja pažnje na posledice i štete koje požari prouzrokuju ali i šta svaki pojedinac treba uraditi u slučaju nastanka požara.

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta: “Naše šume naša briga” koji je finansijski podržan od strane Crnogorskog Telekoma kroz program “Za svako dobro”.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me