PDF Export
slika_2206.jpg

Održan drugi Forum održivosti u Beču

22. jun 2018. Beč - NVO Green Home učestvovala je na drugom Forum održivosti pod  pokroviteljstvom Energetske zajednice u saradnji sa Balkan Green Foundation, fondacijom Heinrich Boll i RES fondacijom u Beču. Forum je okupio preko 120 predstavnika ministarstava nadležnih za energetiku, životnu sredinu i klimatske promjene ugovornih strana Energetske zajednice, visokih zvaničnika Evropske komisije, država članica EU i ugovornih strana, kao i predstavnika akademske zajednice, civilnog društva i nevladinih organizacija da razgovaraju o najboljim načinima za oblikovanje energetske i klimatske politike u Energetskoj zajednici.

Ciljevi za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost do 2020. godine  koje su usvojile ugovorne strane  Energetske zajednice uskoro će isteći i sada se treba usredsrediti na uspostavljanje novog klimatskog i energetskog okvira do 2030. godine. Nakon stupanja na snagu Direktive o velikim ložištima i Direktive o industrijskim emisijama ranije ove godine, članice Energetske zajednice moraju se još više fokusirati na „čistu“ energetsku tranziciju, uključujući usvajanje pravnih tekovina u oblasti klimatskih promjena, pripremne korake za integraciju planova za energiju i klimatske promjene i uspostavljanje rigoroznog, racionalnog i inkluzivnog procesa za dostizanje 2030 ciljeva.

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me