PDF Export

Poziv za trening za medije

NVO Green Home organizuje trening za medije „Ocjena kvaliteta procjena uticaja i strateških procjena uticaja na životnu sredinu“ koji će se održati 04.07.2018. godine u prostorijama NVO Green Home (Dalmatinska 78, Podgorica), sa početkom u 10 h.

 

Trening za medije se organizuje u okviru projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj (CO SEED)“, koji ima za cilj da organizacije civilnog društva budu angažovane kao ravnopravni akteri sa državnim insitucijama i profesionalnim kompanijama u nacionalnim procesima zakonskih revizija i donošenja odluka kada je u pitanju procjena uticaja (PU) i strateška procjena uticaja na životnu sredinu (SPU) kroz povećanje medijske pažnje za temu.

 

Ciljevi okruglog stola su:

 

  1. Informisanje medija o trenutnoj praksi sprovođenja procjena uticaja na životnu sredinu u nacionalnom kontekstu i važnosti procjena uticaja na životnu sredinu kao instrumenata zaštite životne sredine;
  2. Informisanje medija o trenutnoj problematici u sprovođenju procjena uticaja na životnu sredinu i preporuka za unapređenje;
  3. Predstavljanje kontrolnih lista za ocjenu kvaliteta Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

Molimo Vas da nam pošaljete potvrdu o učešću najkasnije do ponedeljka, 02.07.2018. godine na kontakte navedene u potpisu ovog poziva. U prilogu se nalazi agenda treninga.