PDF Export
19642685_2032651290316744_3472753382626624957_n.jpg

Akcija čišćenja – Park šuma – Ćemovsko polje

NVO Green Home u saradnji sa DOO Čistoća sprovešće akciju čišćenja u park šumi na Ćemovsko polje – lokacija preko-puta Logističkog centra Voli. Akcija će se održati u ponedeljak 02.07.2018. sa početkom u 09h.

 

Akcija čišćenja predstavlja finalizaciju aktivnosti koje se sprovode na toj lokaciji. Naime, NVO Green Home je u saradnji sa Službom zaštite inicirala kod Glavnog grada prokrčivanje požarnih puteva, potkresivanje grana i čišćenje otpada, građevinskog šuta i guma u park šumi na Ćemovskom polju – lokacija preko puta Logističkog centra Voli. Ćemovsko polje je jedinstvena zelena površina koja je izdijeljena na požarne sektore između kojih se nalaze požarni putevi.

 

Naime, u 2017 – oj godini je veliki dio park šume stradao u požaru. Jedan od razloga bio je nemogućnost prolaska vatrogasnih vozila kroz požarne puteve, postojanje velike količine komunalnog otpada i guma, što je doprinijelo širenju požara.

 

Glavni grad je prepoznao značaj sprovođenja navedenih aktivnosti i uključio sve važne institucije i preduzeća u rešavanju ovog pitanja. DOO Putevi su višednevnim aktivnostima radili na prokrčivanju puteva kako bi omogućili nesmetan prolazak vatrogasnih vozila. Takođe DOO Zelenilo je uzelo učešća u potresivanju grana, kao i košenju trave oko puteva, kako bi se onemogućilo prelazak požara sa jednog požarnog sektora na drugi.  DOO Čistoća će u narednoj nedelji pokrenuti mehanizaciju kako bi se uklonio građevisnki šut, gume i komunalni otpad. U tom dijelu učešće će uzeti i NVO Green Home kao inicijator cijele akcije.

 

Navedena inicijativa je dobar primjer sinergije Glavnog grada, gradskih preduzeća i NVO sektora.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me