PDF Export
Slika.jpg

Zaštiti šume, prijavi požar, pozovi 112 ili 123

Postoje štetni faktori koji za kratko vrijeme mogu da pričine izuzetno velike štete. U takve faktore ubrajaju se šumski požari koji predstavljaju veoma ozbiljan i uvijek aktuelan društveni, privredni i ekološki problem.

 

Šumski požari su postali sve češća pojava, što je dijelom posledica globalnog zagrijevanja a dijelom posledica ljudske nemarnosti, nedovoljno razvijene svijesti pojedinaca.

 

Šumski požari, predstavljaju ogroman ekološki i ekonomski problem, posebno kada se uzme u prilog činjenica da su procjene štete od šumskih požara za period 2010 - 2017 preko 7 000 000 EUR. Takođe zabrinjava činjenica da je u prethodnoj godini u državi Crnoj Gori nastalo 3125 požara na otvorenom a samo na teritoriji Glavnog grada 2800.

 

BUDI ODGOVORAN GRAĐANIN – PRIJAVI POŽAR POZIVOM NA BROJ 112 ILI 123!

 

PRIJAVI LICE KOJE IZAZIVA POŽAR – JER TIČE SE SVIH NAS!

 

Više informacija na: milica.kandic@greehome.co.me