PDF Export
Info_dan_o_cirkularnoj_ekonomiji.png

Info dan o cirkularnoj ekonomiji – 21.09.2018.

Sa ciljem obiljeĆŸavanja godiĆĄnjice ekoloĆĄke drĆŸave Crne Gore, NVO Green Home će u petak 21.09.2018. organizovati Info dan o cirkularnoj ekonomiji u trĆŸnom centru Delta Citi. Tom prilikom, građani će imati priliku da se informiĆĄu o konceptu cirkularne ekonomije ali i vaĆŸnosti reciklaĆŸe, kao jednog od mehanizama dostizanja ciljeva cirkularne ekonomije.

 

Jedan od često zaboravljenih otpada koji je veliki problem po ĆŸivotnu sredinu, jeste upravo garderoba, odnosno otpad iz tekstilne industrije kao i plastika.

 

Svi građani koji donesu tog dana staru garderobu, plastiku i papir,  biće nagrađeni zanimljivim  poklonima koje smo pripremili. Cilj nam je da podstaknemo građane na reciklaĆŸu ne samo ambalaĆŸnog otpada nego i otpada iz tekstilne industrije.

 

Sakupljenu garderobu  ćemo donirati Crvenom krstu a plastiku i papir ponijeti na reciklaĆŸu.

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekata: ENV.NET uključivanje ĆŸivotne sredine Zapadnog Balkana i Turske u EU agendu koji je finansijski podrĆŸan od strane Evropske unije kao i projekta: Aktivni mladi za bolju ĆŸivotnu sredinu koji je finansijski podrĆŸan od strane Ministarstva sporta.


ViĆĄe informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me