PDF Export
898cd77f0cd38b6c51afc0720d016d2e.jpg

Green Home organizuje terensku posjetu rijeke Komarače(opština Plav)

 

NVO Green Home u petak 19.10.2018. godine organizuje posjetu gornjem dijelu vodotoka rijeke Komarače (opština Plav)  na kojoj su izgrađene dvije male hidrocentrale  dok je u donjem toku rijeke planirana izgradnja još jedne male hidrcentrale. Tokom posjete biće organizovan i sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice i posjeta jednom domaćinstvu koje se nalazi u blizini rijeke.

Cilj terenske posjete je upoznavanje predstavnika medija, NVOa kao i svih zainteresovanih građana sa problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice u pomenutoj opštini kao i nastojanje da se zajedničkim djelovanjem smanje sve veći uticaji na rijeke i životnu sredinu.

Molimo Vas da potvrdu o učešću dostavite najkasnije do srijede, 17.10.2018. godine do 12h na mail: milica.kandic@greenhome.co.me ili na sljedeće brojeve telefona: 020 609 375 i 069 656 893. Prevoz iz Podgorice je obezbijeđen.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta: ENV.NET uključivanje životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u EU agendu.


Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me