PDF Export
Fotografija_1.jpg

Organizovana terenska posjeta lokalnim zajednicama u Plavu

Plav_19.10.2018._NVO Green Home organizovala je terensku posjetu za predstavnike medija i nevladinih organizacija lokalnim zajednicama u Opštini Plav, u petak 19.10.2018. godine.

 

Cilj terenske posjete bio je upoznavanje medija i NVO sa problemima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice u pomenutoj opštini zbog planiranih i već izgrađenh mHE.

 

Tom prilikom održan je sastanak sa mještanima u Domu kulture gdje su mještani izrazili veliko nezadovoljstvo zbog planirane gradnje i već izgrađenih mHE, nakon toga organizovana je posjeta vodozahvatu na Babinopoljskoj rijeci. Jedan od ključnih problema već izgrađenih mHE, po tvrdnjama mještana su nedostatak vode i devastirani pristupni putevi.

 

Podsjećanja radi, proces intenzivnog razvoja mHE u Crnoj Gori počeo je usvajanjem Strategije razvoja malih hidroelektrana 2006 godine. Strategija otrkiva i da lokacije na kojima će se graditi mHE nijesu bile precizno određene, na velikom broju vodotoka nijesu postojala višegodišnja hidrološka mjerenja, a nijesu istražena ni ekološka svojstva lokacija, zbog čega nije bilo moguće definisati realna tehnička rješenja.

 

U opštini Plav predviđeno je sedam mHE od toga su dvije izgrađene na Babinopoljskoj rijeci. Babinopoljska rijeka zajedno sa rijekom Treskavicom pravi rijeku Komaraču, gdje je predviđena gradnja još jedne mHE.

 

Interesantno je za rijeku Komaraču da se vodom iz ove rijeke snadbijevaju 3 sela putem kanala za navodnjavanje. Kanali su napravili ljudi kako bi koristili vodu ove rijeke za navodnjavanje i pojenje stoke.

 

Mještani koji gravitiraju rijekama na kojima su planirane mHE oštro se protive njihovoj izgradnji i zahtijevaju saniranje puteva koji su devastirani radom teške mehanizacije kao i obustavljanje svih daljih aktivnosti koje podrazumijevaju gradnju mHE.

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta: ENV.NET uključivanje životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u EU agendu. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju donošenja legislative u oblasti životne sredine i njene implementacije u skladu sa EU standardima.


Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me