PDF Export
Opasan_otpad.jpg

Evropska studija pokazala kontaminiranost dječijih igračaka napravljenih od recikliranog elektronskog otpada / Toksične materije pronađene su i u igračkama dostupnim na tržištu Crne Gore

Podgorica, 22. oktobar, 2018. Istraživanja Praškog univerziteta za hemiju i tehnologiju ukazala su na alarmantne činjenice da se otrovni bromirani retardanti, opasne hemikalije iz elektronskog otpada nalaze u dječijim plastičnim igračkama proizvedenim recikažom ove vrste otpada.

Istraživanje koje su sprovele organizacije IPEN i Arnika ukazuje da se toksične hemikalije koje se koriste u izradi plastičnih kućišta za elektronske proizvode, prenose u proizvode koji nastaju upotrebom reciklirane plastike. Analiza uzoraka 109 igračaka, dodataka za kosu i kuhinjskog pribora iz 18 zemalja pokazala je da je 107 predmeta (98%) sadržalo mjerljive koncentracije toksičnih hemikalija. Ove hemikalije su dugotrajnog dejstva i poznato je da oštećuju reproduktivni sistem i ometaju rad endokrinog sistema, negativno utiču na razvoj intelektualnih vještina i pažnju, a istraživanje Univerziteta Berkeley  pokazalo je da se u krvi žena mogu gomilati i uticati na njihove šanse da zatrudne.

NVO Green Home je iz Crne Gore poslala osam različitih vrsta igračaka na ispitivanje a za laboratorijsku analizu izabrana su tri uzorka. Analizom je utvrđeno da sva tri uzorka sadrže toksične hemikalije, odnosno supstance koje su navedene u Stokholmskoj konvenciji (Crna Gora je potpisnica ove konvencije) za globalnu eliminaciju, a koja ima za cilj da zaštiti zdravlje i životnu sredinu postavljanjem strogih graničnih vrijednosti za definisanje opasnog otpada (POPs) i zabrani njegov izvoz i reciklažu.

Rezultati istraživanja objavljeni su svega nekoliko dana prije globalne konferencije strana potpisnica Stokholmske konvencije, gdje će se odlučivati o tome da li treba i dalje dozvoljavati reciklažu materijala koji sadrže ove hemikalije i utvrditi granične vrijednosti hemikalija za opasan otpad.

Zakonodavstvo Evropske unije definiše značajno niže granične vrijednosti sadržaja toksičnih hemikalija u novoj plastici od one napravljene od recikliranog materijala. Ironično, da su proizvodi analizirani u ovoj studiji napravljeni od nove plastike umjesto recikliranih materijala, gotovo polovina uzoraka ne bi bila u skladu sa Uredbom EU o dugotrajnim opasnim materijama.

Standardi propisani Stokholmskom konvencijom biće jedini globalni regulatorni instrument koji se može primijeniti za sprječavanje uvoza i izvoza kontaminiranog otpada.

Studiju "Toxic loophole”: recikliranje opasnog otpada u nove proizvode" sproveli su Arnika, HEAL i IPEN. 430 uzoraka prikupljeno je u sledećim zemljama: Zemlje članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Holandija, Poljska, Portugal, Španija i Švedska) i zemlje Centralne i Istočne Evrope (Albanija, Jermenija, Bjelorusija , Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Rusije i Srbije) u periodu od aprila do jula 2018. godine.

Rezultati ispitivanja tri vrste igračaka iz Crne Gore:

Tip uzorka

Uzorak

Uzorak ID

Brom

Antimon

octaBDE

decaBDE

ΣPBDEs

HBCD

ΣnBFRs

Igračka

Policijski automobl

MN-T-1

942

273

1

16

17

0

3

Igračka

Automobilski pucač

MN-T-7

3 114

849

10

189

199

10

30

Igračka

Auto

MN-T-9

4 798

1 211

35

1 770

1 805

2

119

 

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me