PDF Export
DSC_0032doc.jpg

ODRŽANA DUNAVSKA GEF RADIONICA

Danas je u Podgorici organizovana radionica u okviru pripreme projekta Hidromorfologija Dunava i restauracija rijeka (GEF DYNA).

 

Cilj projekta je usklađivanje pristupa za restauraciju rijeke i očuvanje akvatičnog biodiverziteta i postizanje značajnog napretka u upravljanju riječnim slivovima i planiranju upravljanja poplavama u slivu rijeke Dunav.

 

Projektne aktivnosti će biti usmjerene na ispunjavanje potreba pet zemalja koje nisu članice EU - Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine i Moldavije.

 

Svrha održane radionice je da se nacionalne zainteresovane strane informišu o pripremi projekta i statusu, ažuriranju pripremljene projektne aplikacije te o planiranim aktivnostima jačanja kapaciteta i odabranim pilot područjima. Ovom prilikom predstavljen je pilot projekat "Hidromorfološke mjere za revitalizaciju rijeke Ćehotine i upravljane poplavama".

 

Pilot projekat "Hidromorfološke mjere za revitalizaciju rijeke Ćehotine i upravljanje poplavama" podrazumijeva utvrđivanje hidromorfološkog statusa rijeke Ćehotine na dijelu riječnog toka koji je pretrpio značajne promjene, kako bi smo mogli utvrditi i poboljšati najbolje mehanizme upravljanja u cilju revitalizacije pogoršanog stanja riječnog toka.

 

Na radionici su doneseni i sljedeći zaključci:

 

1. Učesnici su saglasni da je priprema projekta rađena uz učešće svih potrebnih zainteresovanih strana.

2. Da projektni prijedlog predstavlja dobru podršku razvoju kapaciteta, prenošenje dobrih praksi za hidromorfoloska pitanja i omogućavanje intenzivne komunikacije na nivou regiona.

3. Potrebno je voditi računa o svim potencijalnim rizicima.

4. Tokom projekta radiće se i na njegovoj održivosti.

5. Pilot projekat koji je predložen za Crnu Goru podržan je od strane svih učesnika.

 

Događaj su zajednički organizovali Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Međunarodna Komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF), uz podršku lokalne implementatorske organizacije  NVO Green Home.

 

Radionici su, pored organizatora, prisustvovali i predstavnici MORT-a, Zavoda za hidrologiju, Agencije  za zaštitu prirode i životne sredine, Opštine Pljevlja, Geološkog zavoda, Delegacije EU, Zavoda za hidrometeorlogiju i seizmilogiju, Uprave za vode, Procona, MZ Ševari i nevladinih organizacija iz Pljevalja  Da zaživi selo i Građanska inicijativa.