PDF Export
Fotografija_6.jpg

Protest protiv neplanske i neodržive gradnje malih hidroelektrana

Budva_07.11.2018. Na inicijativu međunarodnog pokreta Balkan River Defence, NVO Green Home u saradnji sa brojnim lokalnim i međunarodnim NVO pridružila se i podržala protest protiv neplanske i neodržive gradnje malih hidroelektrana.

 

Pored predstavnika nevladinog sektora, protestu su se pridružili i predstavnici lokalnog stanovništva Plav i Šavnik, u čijim je opštinama planirana gradnja mHE.

 

Proces planiranja malh hidroelektrana u Crnoj Gori nije sproveden na adekvatan način. Lokalno stanovništvo koje gravitira rijekama na kojima je planirana izgradnja mHE nije bilo informisano što za posledicu danas imamo brojne proteste na sjeveru Crne Gore.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me