PDF Export
EniEnemy_page_001.jpg

Dosije naftne kompanije ENI

Prema istraživanjima, naftna kompanija ENI posluje u 71 državi širom svijeta, zapošljava ako 35 000 radnika od čega 79% u Evropi. Od toga 11 970 zaposleno je u sektoru istraživanja i proizvodnje fosilnih goriva i 4131 u sektoru gasa i električne energije.

 

Eni se smatra jednim od najvećih globalnih korporacija u sektoru nafte i gasa.

 

31. marta 2018. godine, tržišni kapital kompanije iznosio je 64 milijarde dolara. Eni se takođe nalazi među prvih 100 kompanija na listi Future Global 500, klasifikaciji koja je zasnovana na zaradama i prihodima.

 

Međutim, kompanija ENI se susreće sa brojnim protestima građana u različitim drzava svijeta, upravo zbog ekoloških katastrofa i netransparentnog procesa javnih konsultacija. Pa na primjeru, u Nigeriji 2013 godine došlo je do velike ekološke katastrofe -  izlivanja  nafte u delti Nigera.

 

U Ekvadoru, imamo  demonstracije domorodačkih zajednica zbog uskraćenih konsultacija i konsenzusa, na šta su imali pravo u skladu sa  Ekvadorskim ustavom. Ili u Portugalu, gde je Eni dio konzorcijuma za  eksploataciju nafte ispred obale Algarve. Isto važi i za Crnu Goru gdje je ENI potpisao koncesiju za eksploataciju ugljovodonika na obali opštine Ulcinj. Ili opet u Bazilikati - Italija, gdje su protesti i krivična gonjenja iz godine u godinu eskalirali zbog zagađenja zemljišta.

 

NAJVEĆI PROTESTI PROTIV KOMPANIJE ENI ŠIROM SVIJETA


Kongo: u maju 2008. Eni je potpisao sporazum o ulaganju od 3 milijarde dolara za period 2008-2012 sa ciljem istraživanja naftnih pijeska, proizvodnje palminog ulja za ishranu i biogoriva i izgradnju postrojenja za gas od 350 MV . Oblast u Kongu pokriva površinu od 1.790 km, za proizvodnju od 2,5 milijardi naftnih barela. Većina teritorije koja je pod koncesijom su tropske šumame, dok je preostali dio naseljen od strane lokalne zajednice malih poljoprivrednika. Lokalne zajednice optužuju ENI zbog nedovoljno uključenosti i javnih konsultacija.

 

Ekvador: Eni-Agip (pod kontrolom Eni) radi u Ekvadoru od 1988. godine, kada je ekvadorska vlada dodijelila prvu koncesiju. U 2010. godini novi zakon je uspostavio pregovore o svim ugovorima između Vlade Ekvadora i naftnih kompanija. U pregovorima Eni-Agip je dobio modifikacije ovog područja, koji sad obuhvata i autohtone teritorije Federacije Shuar of Pastanza (FENASHP), bez konsultacija i konsenzusa lokalne zajednice, kako je utvrđeno Ustavom. Do današnjeg dana lokalno stanovništvo i dalje izražava duboko neslaganje u pogledu projekata istraživanja. https://amazonwatch.org/news/2018/0530-eni-agip-oil-project-threatens-indigenous-territories-in-the-ecuadorian-amazon

 

Italija: eksploatacija priobalnog zaliva Val d'Agri započela je 90-ih godina. Tokom godina došlo je do mnogih problema koji su doveli do uticaja na  životnu sredinu, na osnovu čega je podignuta opužnica protiv ENI-a, 2017. godine.

 

Gela: Eni je pod optužnicom u Geli za ekološku nesreću prouzrokovanu prisustvom industrijske zone rafinerije, koja je sada transformisana a biorefineriju. Prema optužbama, koje su sprovele mnoge lokalne asocijacije, proizvodni ciklus Eni uticao bi se na zdravlje građana, izazivajući razvoj različitih bolesti i patoloških stanja.

 

Nigerija: izlivanje nafte iz postrojenja kompanije ENI u Nigeriji teško je pogodilo već narušenu prirodnu sredinu, ubijajući dragocjene šume i živi svet jedinstven na planeti. Zagađena višestrukim izlivanjem koje su dopustile tamošnje naftne kompanije, moćna delta Nigera sve više podseća na baruštinu sa površinom sjajnom od ulja. Lokalno stanovništvo zatražilo je 2 miliona evra za nadoknadu za sanaciju područja.

 

Portugal: protesti stanovništva za namjere Eni (i Galp) da pokrenu aktivnosti istraživanja i eksploatacije na površini od 9.100 kmk u Algarveju, južnom regionu i jednom od najlepših i turističkih djelova Portugala.

 

Crna Gora: lokalne nevladine organizacije i koalicija "Jedan jadran" organizovali su proteste protiv koncesije koju je ENI potpisao zajedno sa ruskom energetskom kompanijom Novatek i Vladom Crne Gore za površinu od 1.1228 km2, što uključuje četiri bloka u opštini Ulcinj.

 

ENI I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

2015. ENI je razvio plan za nova energetska rešenja sa ciljem promovisanja i razvijanja obnovljivih izvora energije a u zemljama u koje inače posluje.

 

Konkretno, u planu 2018-2012, Eni očekuje ulaganja u obnovljive izvore energije za 1,2 milijarde evra za realizaciju 1 GV snage. Prema planu, trebalo bi da dostigne 5 GV u 2025. Do dana danas, zemlje u kojima je Eni započela ili zaključila realizaciju 12 projekata obnovljivih izvora energije od 71, realizujući samo 10% plana.

 

Imajući u vidu da je prošla era fosilnih goriva  što povrđuje i potpisivanje  Pariskog sporazuma u 194 države svijeta, čiji je cilj da se smanji emisija gasova staklene bašte i da se globalno zagrijavanje ograniči na nivou ispod 2 stepena C, prelazak na obnovljive izvore energije jedini omogućava inkluzivni i demokratski razvoj država a i jedinu alatku za realizaciju aktivnosti za ispunjavanje Pariskog sporazuma koji je Crna Gora potpisala i ratifikovala.

 

Crna Gora potpisivanjem i ratifikacijom  Pariskog sporazuma založila da će smanjiti emisiju GHG (stabilizaciju gasova sa efektom staklene bašte) za najmanje 1.572 kilotona, na nivo od 3.667 kilotona ili manje.

 

Ovaj cilj je definisan Nacionalnom strategijom o klimatskim promjenama do 2030. godine i realizovaće se kroz razvoj industrijske tehnologije, povećanjem udjela iz obnovljivih izvora energije, opšte povećanje energetske efikasnosti, kao i modernizaciju energetskog sektora.

 

Sve navedeno nas tjera da iskažemo zabrinutost za planirano istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori.