PDF Export
envv.png

Finansijska podrška organizacijama civilnog društva za monitoring i zastupanje iz oblasti životne sredine i cirkularne ekonomije

Podgorica_15.11.2018._NVO Green Home u okviru projekta “ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u agendu EU” koji je finansiran od strane EU, raspisuje konkurs za podršku projektima organizacija  civilnog društva u Crnoj Gori.

 

1. CILJEVI I PRIORITETI POZIVA

 

Osnovni cilj finansijske podrške je:

 

Doprinos unaprijeđenju znanja i kritičkog shvatanja mogućnosti koje pruža model cirkularne ekonomije;

 

Promocija i angažovanje  NVO i medija aktivnih u kampanjama i zastupanju pitanja od značaja za životnu sredinu.

 

Ciljne grupe poziva u Crnoj Gori

 

Primarne ciljne grupe kao korisnici rezultata pojedinačnih projekata su NVO  i mediji.

 

Specifične teme poziva u Crnoj Gori

 

1. Koncept cirkularne ekonomije aktivnosti   NVO - a u mapiranju, dokumentovanju i praksama vezano za cirkularnu ekonomiju u Crnoj Gori, unaprijeđivanje znanja i kritičkog razumjevanja mogućnosti koje pruža model cirkularne ekonomije i njegovo javno zagovaranje;

2. Aktivnosti vezane za životnu sredinu(zaštita prirode, kvalitet voda, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom i obnovljivi izvori energije) – online i direktno zastupanje na bazi prikupljenih informacija i njihova promocija.

 

2. VELIČINA GRANTOVA

 

U okviru ovog  poziva biće donirana sredstva u ukupnom iznosu od 10.000 eura.

Svaki grant koji je zatražen u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga projekata, mora da bude između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

 

minimum 4.000 EUR

maksimum 6.000 EUR

 

Za svaki grant koji je odobren u okviru ovog poziva biće prihvaćeno 100% finansiranja.

 

3. KO MOŽE DA APLICIRA?

 

Da bi ispunili uslove za grant, aplikanti moraju ispuniti sledeće uslove:

 

da budu pravna lica;

da ne ostvaruju dobit/profit;

da budu specifični tipovi organizacija, kao što su: nevladine organizacije/organizacije na bazi udruživanja građana (NVO/OCD), socijalni partneri (sindikati, udruženja poslodavaca), univerziteti, kulturna udruženja, mediji, i sl.

da budu registrovani na teritoriji Crne Gore.

 

4. LOKACIJA

 

Projekat treba da se realizuje na teritoriji Crne Gore.

 

5. KAKO SE PRIJAVITI ?

 

Kandidati mogu da dostave svoje prijave na crnogorskom jeziku, uz obavezni apstrakt (sažetak projekta) na engleskom. Prijava se sastoji od Prijavnog formulara i budžeta u formi koja je predviđena ovim pozivom.

 

Prijave treba poslati elektronskom poštom, na e-mail adresu: env-net.subgrantovi@greenhome.co.me najkasnije do 10. decembra 2018. godine, do 17.00h. U naslovu mora biti navedeno sledeće: Prijedlog projekta u okviru poziva: Finansijska podrška organizacijama civilnog društva za monitoring i zastupanje iz oblasti životne sredine i cirkularne ekonomije.

 

Info sesija za navedeni poziv će se održati 23. novembra 2018. u prostorijama EU Info centra sa početkom u 11:00h. Molimo Vas da potvrdite učešće najkasnije do srijede 21. novembra  2018, do 14:00h na: env-net.subgrantovi@greenhome.co.me i broj telefona: +382 20 609 375 i +382 69 656 893

 

Dokumentacija koju je potrebno ispuniti: prijavni formular i budžet nalaze se na linku ispod. Molimo Vas da prije ispunjavanja prijavnog formulara i budžeta detaljno pročitate vodič za prijavu.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me