PDF Export
46494496_351458718993938_3585245738705092608_n.jpg

Konferencija zainteresovanih strana basena Drimskog sliva

NVO Green Home je učestvovala na 6. Konferenciji zainteresovanih strana održanoj od 14. do 15. novembra 2018. godine u Ohridu, koju je organizovala Drin Corda - Koordinirana akcija za održivu budućnost.

Svrha konferencije bila je poboljšanje prekogranične saradnje i integrisanog upravljanja vodnim resursima u proširenom basenu rijeke Drim uključujući i mehanizme upravljanja izmedju različitih komisija i komiteta na nivou pod-slivova (jezera: Prespansko, Ohridsko i Skadarsko sa rijekom Bojanom).

Koordinisane aktivnosti na nivou Drimskog basena počele su razvojem zajedičke vizije za održivo upravljanje Drimskim basenom i potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju (u Tirani, 25 novembra 2011. godine) od resornih ministara zaduženih za upravljanje vodama i životnom sredinom zemalja Drimskog sliva (Albanija, Makedonija, Grčka, Kosovo i Crna Gora).

Ovdje je smješteno oko 1,5 miliona ljudi koji se oslanjaju na vodne resurse za potrebe  pijaće vode, poljoprivrede, ribarstva, industrije, navodnjavanja, hidroenergije i podrške turizmu.

Ovaj sliv je od velike važnosti jer sadrži jedinstvene biotope sa mnogim autohtonim vrstama koje su važne u evropskim i međunarodnim prespektivama očuvanja.

Ovom akcijom, uz podršku GEF-a, UNDP-a, UNECE-a i GVP-Mediterana, prisustvovali su mnogi akteri iz zemalja Drimskog basena – Grčke,Makedonije, Albanije, Kosova i Crne Gore.