PDF Export
cover.png

PODRŠKA PROJEKTIMA OCD U CRNOJ GORI U OKVIRU PROJEKTA “ZAJEDNO ZA BOLJU KLIMU U CRNOJ GORI”

Podgorica_21.11.2018._NVO Green Home u okviru projekta “ZAJEDNO ZA BOLJU KLIMU U CRNOJ GORI” koji je finansiran od strane EU u okviru IPA 2016 PROGRAM ZA CIVILNO DRUŠTVO, raspisuje konkurs za podršku projektima organizacija  civilnog društva u Crnoj Gori.

 

1. CILJEVI KONKURSA

 

Opšti cilj konkursa: izgradnja kapaciteta OCD u Crnoj Gori kako bi aktivnije učestovali u procesu pridruživanja EU i uticali  na politike vezane za klimatske promjene, energiju i održivi razvoj.

Fokus projekata treba da budu: klimatske promjene, problemi prilagođavanja i mitigacije, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zeleni poslovi i održivi razvoj.

 

2. FINANSIJSKI ASPEKT PROJEKTA

 

Ovim konkursom je predviđena raspodjela sredstava u iznosu od 80.000€.

Iznos sredstava koja će NVO Green Home dodijeliti u okviru ovog poziva, po pojedinačnom projektu, je najmanje 8.000€ a najviše 10.000€.

 

3. PRAVILA KONKURSA

 

Pravo učešća na konkursu imaju OCD koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da imaju status pravnog lica;
  • Da su neprofitnog tipa;
  • Da su civilne ogranizacije;
  • Da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • Da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
  • Da su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekta;

 

Ukoliko projektom konkuriše samo jedna organizacija, godišnji prihod u 2016. ili u 2017. godini treba da bude veći od 10 000€. Ukoliko projektom konkurišu vodeći aplikant i partner, njihovi godišnji prihodi za 2016. ili 2017. godinu treba da budu ukupno veći od 10 000€.

 

Projektni prijedlozi dostavljaju se na crnogorskom jeziku. Projektni prijedlog sastoji se od:

  • Prijavnog formulara
  • Prijedloga budžeta
  • Matrice logičkog okvira

 

Projektne prijedloge i ostalu konkursom zahtjevanu dokumentaciju slati poštom na adresu:

NVO Zeleni dom – Green Home

Dalmatinska 78

81000 Podgorica

 

Projektne prijedloge sa pratećom dokumentacijom u elektronskoj verziji poslati na e-mail adresu tbc.subgrantovi@greenhome.co.me, sa naznakom – Projektni prijedlog u okviru poziva „Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori“.

 

Info sesija za navedeni poziv će se održati 23. novembra 2018. u prostorijama EU Info centra sa početkom u 12:00h.

 

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na e-mail: tbc.subgrantovi@greenhome.co.me najkasnije do 10. decembra 2018. godine.

 

Napomena: Organizacije koje su već dva puta dobile podršku kroz program dodjele malih grantova i koje su korisnice sredstava u okviru IPA 2016 Programa za civilno društvo (Civil Society Facility Montenegro Programme – EuropeAid/153998/DD/ACT/ME) nemaju pravo učešća na ovom konkursu.