PDF Export
First_Day_of_Spring.jpg

Akcija čišćenja

NVO Green Home u saradnji sa Čistoćom d.o.o. će u četvrtak 20.12.2018. godine organizovati akciju čišćenja prostora između Osnovne škole „Božidar Vuković Podgoričanin“ i reciklažnog dvorišta sa početkom u 11h.

 

Ovom akcijom želimo da osim što ćemo očistiti ovu lokaciju, podstaknemo građane da se odgovornije ponašaju prema životnoj sredini i da počnu da primjenjuju navike koje će uticati na smanjenje ilegalnih odlagališta otpada.

 

Na ovoj lokaciji nelegalno odlaganje otpada predstavlja veliki problem i neophodno je očistiti prije svega zbog blizine škole i na taj način obezbijediti djeci sigurniju i zdraviju životnu sredinu.

 

Pozivamo sve građane da se pridruže akciji, kako bi smo zajedno dali doprinos, očistili navedenu lokaciju i poslali poruku da građanski aktivizam predstavlja važan dio u očuvanju i unapređenju životne sredine.

 

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Aktivni mladi za bolju životnu sredinu“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore.

 

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me