PDF Export
DSC_0468.jpg

Akcija čišćenja

NVO Green Home je danas u saradnji sa Čistoćom d.o.o. organizovala akciju čišćenja prostora između Osnovne škole „Božidar Vuković Podgoričanin“ i reciklažnog dvorišta.

 

Akciji su se priključili učenici Osnovne škole „Božidar Vuković Podgoričanin“.  Tokom akcije otpad je sakupljan selektivno,te su radnici Čistoće nakon akcije otpad odvezli na reciklažu.

 

Cilj ove akcije je da podstaknemo građane da se odgovornije ponašaju prema životnoj sredini, i da svojim postupcima pokušaju da utiču na smanjenje ilegalnih odlagališta otpada.

 

Takođe da motivišemo mlade, odnosno učenike škole da se odazivaju akcijama ovog tipa, i da stiču navike pravilnog i selektivnog odlaganja otpada.

 

Želimo da pošaljemo poruku mladima da je građanski aktivizam ključ promjena.

 

Članovi Ekološkog kluba mladih Green Home su dali svoj doprinos akciji i učestvovali su u organizaciji akcije.

 

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Aktivni mladi za bolju životnu sredinu“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore.

 

Za više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me