PDF Export
3G.jpg

Regionalna akcija za borbu protiv šumskog kriminala i korupcije

Ovaj projekat će kroz inovativne informacione sisteme,  unaprijeđenje mehanizama monitoringa i zaštite stvoriti uslove za kontrolu šumskog kriminala. Na osnovu detaljnih analiza i lekcija naučenih iz zastarelih i uglavnom neprimjenjivanih regionalnih i nacionalnih strateških dokumenata i akcionih planova vezanih za ovo i slična pitanja, novi nacionalni akcioni planovi preporučiće efikasniju regulativu, monitoring, kontrolu i nadzor u borbi protiv šumskog kriminala i korupcionih aktivnosti.

 

Opšti cilj projekta je uspostavljanje dobre uprave  u šumskom  sektoru  i borba protiv šumskih zločina i korupcije, podizanjem transparentnosti i umrežavanjem 4 zemlje (Crna Gora, Bosna i Hecegovina, Srbija i Makedonija)

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostavljena regionalna mreža i razmjena znanja u oblasti šumskog kriminala i korupcije
  • Unaprijeđen pristup informacijama i uspostavljeni kontrolni mehanizmi u oblasti šumskog kriminala i korupcije
  • Razvijeni mehanizmi nadzora
  • Osnaženi kapaciteti aktera u borbi protiv u šumskog kriminala i korupcije
  • Napravljeni akcioni planovi za borbu

 

Ciljne grupe projekta:

 

Ovim projektom biće obuhvaćen prevashodno šumski i sistem u oblasti zaštite životne sredine, uključujući regulatorna i implementaciona tijela/organe (Upravu za šume, administrativne i druge agencije za kontrolu i sprovođenje zakona u ovoj oblasti) ali i druge državne i međunarodne organizacije, agencije za zaštitu, NVO, eksperte i akademsku zajednicu.

 

Projekat realizuju:

 

  • CNVP - Fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi
  • FEA - Inicijativa za sumarstvo i životnu sredinu
  • NVO Green Home

 

Budžet projekta:

 

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovog projekta iznosi is 776.885,00 €, od čega iznos  od 730.272,00 € (94%)  predstavlja donaciju MFA. Projekat počinje 01. decembra 2018. i traje do 30. novembra 2021.

 

Kontakt osobe:

 

 

 

Više informacija na: www.cnvp-eu.org