PDF Export
IMG_8403a.jpg

Ja sam spreman/a

Projektom „Ja sam spreman/a“ želimo da kroz edukativne kampanje doprinesemo podizanju svijesti učenika osnovnih i srednjih škola o rizicima od prirodnih i drugih katastrofa (požara, poplava, zemljotresa, toplotnih udara, snijega i sniježnih mećava, itd) i na taj način doprinesemo prevenciji, adekvatnijoj i bržoj reakciji u slučaju neke prirodne katastrofe, zaštiti ekosistema i unaprijeđenju stanja životne sredine.

 

Opšti cilj projekta je podizanje svijesti učenika osnovnih i srednjih škola o prirodnim i drugim katastrofama, kao i edukacija o mjerama smanjenja rizika od katastrofa.

 

Specifični ciljevi projekta:

  1. Razvoj bezbjedonosne kulture – edukacija i prevencija podizanjem nivoa svijesti učenika;
  2. Jačanje građanskog aktivizma;
  3. Unaprijeđenje saradnje među institucijama koje su nadležne za ovu oblast, kao i ostalih državnih institucija i nevladinih organizacija koje mogu biti od koristi.

 

Projekat je podržan od strane Ministarstva unutrašnih poslova, od sredstava iz Fonda zaštite i spašavanja i trajaće 9 mjeseci, od 01. januara do 30. septembra 2019. godine.

 

Više informacija na: sanja.orlandic@greenhome.co.me.