PDF Export
energy_efficiency.jpg

Okrugli sto: „Tranzicija ka održivim energetskim sistemima; Obaveza ili potreba crnogorske ekonomije?”

Podgorica, 29.01.2019. NVO Green Home organizuje okrugli sto na temu „Tranzicija ka održivim energetskim sistemima; Obaveza ili potreba crnogorske ekonomije“, 30.januara 2019. godine u hotelu Aurel sa početkom u 10 h.

 

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta „Čist vazduh za Crnu Goru“ finansiranim od strane Evropskog fonda za klimu. Cilj projekta je da ukaže na potrebu tranzicije sa uglja na obnovljive i održive izvore energije kroz povećanje svijesti ljudi o pozitivnim ekonomskim i socijalnim efektima korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE).

 

Cilj okruglog stola biće sumiranje postignutih rezultata u sektoru obnovljivih izvora energije, sagledavanje perspektive i potencijala njegovog razvoja. Okrugli sto će biti prilika za osvrt na trenutno stanje u ovom sektoru u Evropskoj uniji, njegov zakonodavni i tržišni okvir i implikacije na planiranje i razvoj  energetske politike u našoj zemlji. Kroz diskusiju na okruglom stolu sagledaćemo koji su to glavni izazovi na putu dekarbonizacije energetskog sektora Crne Gore, i koji će napor biti potrebno uložiti na putu niskokarbonskog razvoja  i energetske tranzicije.

 

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me