PDF Export
DSC_0013.jpg

Proslava Dana drimskog sliva 2019

NVO Green Home  će uz podršku GEF projekta „Jačanje prekogranične saradnje i integralnog upravljanja vodenim resursom u proširenom basenu rijeke Drim“ organizovati proslavu Dana Drimskog sliva u saradnji sa NVO Zeleni korak.

 

Cilj ove akcije je skrenuti pažnju na sve veći problem plastike kao jedan od velikih pritisaka na bazen drimskog sliva. Poznato je da je najveća prijetnja biodiverzitetu posle klimatskih promjena upravo je zagađenje plastikom a posebno osjetljivi ekosistemi poput morskih upravo su najviše pogođeni. Prema dostupnim analizama najveći problem predstavlja morski otpad i sitne frakcije plastike – mikroplastika koje putem lanca ishrane svakako stižu i do čovjeka. Poznato je da oko 50% otpada koji je pronađen na plaži upravo je jednokratna plastika poput: plastične slamčice, štapića za uši, plastičnog pribora za jelo, plastične kese i čaše.  Nedavno je u Evropskom parlamentu izglasana direktiva kojom se zabranjuje upotreba jednokratnih proizvoda od plastike i očekuje se njena primjena u zemljama članicama 2021. Crna Gora kao država u predspristupnom periodu stremi prenošenju evropskog u domaće zakonodavstva, pa s tim u vezi očekuje se i prenošenje i ove direktive u naše zakonodavstvo ali i omogućavanje njene implementacije.

 

Proslava Dana drimskog sliva, upravo će ići u pravcu edukacije građana o štetnoj upotrebi plastike ali i upotrebe alternativnih proizvoda. S tim u vezi ova akcija obuhvata set edukativnih aktivnosti poput: online kampanje koja podrazumijeva izradu infografika na temu zagađenja plastikom, zatim izradu kratkog video materijala, održavanje sastanaka sa zakupcima plaža koji imaju plavu zastavicu a u cilju njihovog podsticanja na prestanak korišćenja jednokratnih proizvoda od plastike i promovisanje alternativnih proizvoda.

 

Navedene aktivnosti prethodiće edukativnom kampu koji će se organizovati 05. i 06. maja na Adi Bojani gdje će učesnicima kampa kroz niz predavanja ukazati na štetne uticaje plastike i potrebe za korišćenjem alternativnih proizvoda poput: termosa, cegera. Takođe, u toku trajanja kampa učesnici će imati priliku da saznaju kako se sprovodi monitoring morskog otpada kao i značaju njegovog sprovođenja. Jedan od načina rešavanja problema plastike jeste prelazak sa linearne na koncept cirkularne ekonomije u oblasti upravljanja otpadom. Pa s tim u vezi učesnicima kampa će kroz predavanje biti objašnjen koncept cirkularne ekonomije i primjere sprovođenja ovog koncepta u praksi. Veoma važan segment ovog kampa biće predavanja organizacije Bushcraft Montenegro o snalaženju u prirodi, navigaciji, prikupljanju hrane, drevnim načinima paljenja vatre i pravljenju skloništa u prirodi.

 

Više informacija na: greenhome@greenhome.co.me