PDF Export
57280434_2278164255765445_7544833976456708096_n.jpg

NVO Green Home_Poziv za učešće na akciji čišćenja korita Ribnice i obalne vegetacije

NVO Green Home u saradnji sa društveno – odgovornom kompanijom EMCG, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, DOO Čistoća, Zelenilo DOO, Zero Waste Montenegro, Parkovima Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida organizovaće akciju čišćenja korita Ribnice. Akcija će se organizovati na  Dan planete Zemlje – 22. april 2019. sa početkom u 09:30h. Mjesto okupljanja je kod knjižare Karver.

 

Čini se da je Ribnica zaboravljena i da služi za nelegalno odlaganje komunalnog otpada a nekada je bila simbol Podgorice. Svakodnevno se može vidjeti da građani odlažu otpad na mjesta koja nisu predviđena za to, što govori o nedovoljno nerazvijenoj svijesti građana ali i slabosti sistema da pitanje upravljanja otpadom bude riješen na efikasan način.

 

Pored komunalnog otpada koji “krase” korito Ribnice i obalnu vegetaciju veliki problem po riječno korito predstavlja i odlaganje uljastih materija i deterdženata.

 

Firma EMCG DOO spremna je da donira sanacioni tretman i 50 glinenih kugli kojima se vrši prečišćavanje zagađenih vodenih površina kojim se za kratko vrijeme postižu rezultati. http://efektivnimikroorganizmi.blogspot.com/2017/09/em-glinene-kugle-mudballs.html

 

Ovom prilikom pozivamo sve građane, društveno-odgovorne kompanije, NVO, institucije da se pridruže akciji!