PDF Export
60290159_2292258997689304_8031691665037066240_n.jpg

Otpor mještana izgradnji planirane male hidroelektrane na rijeci Lještanici

Bijelo Polje, 11.05.2019. godine_NVO Green Home sa mještanima sela Lijeska, koje je od Bijelog Polja udaljeno 30 km je organizovala Okupljanje građana pod nazivom „Otpor mještana izgradnji planirane male hidroelektrane na rijeci Lještanici.“

 

Cilj okupljanja je upoznavanje svih zainteresovanih strana sa stavovima lokalnih zajednica povodom planirane gradnje mHE na rijeci Lještanici i skretanje pažnje na štetne posljedice gradnje mHE.

 

U selu Lijeska danas se okupilo više od 50 mještana, koji su jednoglasni u stavu da ne žele izgradnju male hidroelektrane na rijeci „Lještanici“. Važno je istaći da su se i mještani Bukovice i Plava pridružili okupljanju i dali podršku mještanima Lijeske. Jasno su istakli da će pružiti podrušku svima u borbi protiv gradnje mHE, da je lokalno stanovništvo jednoglasno i da neće dozvoliti dalje oduzimanje i uništavanje rijeka.

 

Na rijeci Lještanici su lanirane  dvije hidroelektrane i sa postojećom mHE Vrelo nizvodno znače osiromašenje voda u kompletnom vodotoku Lještanice.

 

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me