PDF Export
IMG_2458.jpg

Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u ĆĄumarstvu

KolaĆĄin, 09.05.2019. - U okviru projekta "Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u ĆĄumarstvu" u KolaĆĄinu je odrĆŸana radionica kojoj su prisustvovali najrelevantniji predstavnici ĆĄumarskog sektora, kao ĆĄto su generalni sekretar za ĆĄumarstvo i direktor Uprave za ĆĄume, kao i predstavnici koncesionara, nevladinog sektora, lokalnih vlasti, ĆĄumarskih stručnjaka i svih članova koordinacionog odbora za praćenje akcionog plana za suzbijanje nezakonitih aktivnosti u ĆĄumarstvu.

 

Radionica je predstavila projekat "Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u ĆĄumarstvu" sa posebnim naglaskom na ciljeve projekta i aktivnosti koje treba da doprinesu akciji za borbu protiv ĆĄumskog kriminala i korupcije. Predstavnik koordinacionog odbora za praćenje akcionog plana za suzbijanje nezakonitih aktivnosti u ĆĄumarstvu, gdin Milisav Anđelić, istakao je rezultate njihovih aktivnosti u prethodnom periodu. Osim toga,gdin Franc Ferlin, stručnjak za ĆĄumarstvo predstavio je zahtjeve FSC standarda za gazdovanje ĆĄumama s osvrtom na nezakonite aktivnosti.

 

Predstavnici inspekcijskih organa, Uprave za ĆĄume i koncesionara ukazali su i na niz problema u ĆĄumarskom sektoru kada je riječ o očuvanju ĆĄuma i sprečavanju ilegalnih aktivnosti. Osim potrebe za dodadnom edukacijom i izmjenama u podzakonskim aktima istaknuta je vaĆŸnost bolje koordinacije svih onih koji mogu doprinijeti zaĆĄtiti.

 

ViĆĄe informacija na: sanja.orlandic@greenhome.co.me