PDF Export
IMG_2945.jpg

Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u ĆĄumarstvu

Bijelo Polje, 28.05.2019. - U okviru projekta "Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u ĆĄumarstvu" u Bijelom Polju je odrĆŸana radionica kojoj su prisustvovali najrelevantniji predstavnici ĆĄumarskog sektora, kao ĆĄto su generalni sekretar za ĆĄumarstvo i direktor Uprave za ĆĄume, kao i predstavnici koncesionara, nevladinog sektora, lokalnih vlasti, ĆĄumarskih stručnjaka i članovi koordinacionog odbora za praćenje akcionog plana za suzbijanje nezakonitih aktivnosti u ĆĄumarstvu.

 

Na radionici je predstavljen projekat "Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u ĆĄumarstvu" sa posebnim naglaskom na ciljeve projekta i aktivnosti koje treba da doprinesu akciji za borbu protiv ĆĄumskog kriminala i korupcije. Predstavnik koordinacionog odbora za praćenje akcionog plana za suzbijanje nezakonitih aktivnosti u ĆĄumarstvu, gdin Milisav Anđelić, istakao je rezultate njihovih aktivnosti u prethodnom periodu. Osim toga,gdin Franc Ferlin, stručnjak za ĆĄumarstvo predstavio je zahtjeve FSC standarda za gazdovanje ĆĄumama s osvrtom na nezakonite aktivnosti.

 

Radionici je prethodila donacija mobilne vage kako bi se kontrolisala teĆŸina koamiona kojima se vrĆĄi transport  drveta kao i terenska posjeta lokalitetu u okolini Bijelog Polja gdje je uočena bespravna sječa.Članovi koordinacionog tima ukazali su na to da su u poslednja dva mjeseca naiĆĄli na  blizu 1000 m3 drvne mase nelegalno posječene, 4 radnika koji rade na zaĆĄtiti ĆĄuma su privremeno uklonjena sa radnih mjesta a protiv jednog lica je podnesena krivična prijava.

 

Nakon radionice potpisan je Memorandum o saradnji izmedju predstavnika projekta i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i Uprave za ĆĄume.

 

ViĆĄe informacija na: sanja.orlandic@greenhome.co.me