PDF Export
47580624_10214986358187338_7826002009034588160_o.jpg

Azra Vuković, izvršna direktorica

  • Magistrica biologije - ekologije;
  • Radila na brojnim projektima iz oblasti zaštite životne sredine kao konsultant;
  • Od juna 2017. do decembra 2020. bila predsjednica UP JP za nacionalne parkove Crne Gore;
  • Od marta 2016. do juna 2017. bila direktorica JP za nacionalne parkove Crne Gore;
  • O januara 2010. do marta 2016. radila u NVO Green Home kao projektna koordinatorka;
  • Prethodno radila u televiziji Elmag i RTV Teuta.
E-mail:  azra.vukovic@greenhome.co.me