PDF Export
DSC00717.jpg

Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare

Projekat “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare” usmjeren je na identifikaciju i ocjenu hidromorfološkog stanja rijeke Tare i sprovođenje mjera za kontrolu zagađenja i revitalizaciju njenih prirodnih karakteristika i zaštite ribljeg fonda, dužinom toka u Crnoj Gori (146km). Projekat ima za cilj da poboljša stanje degrairanih dijelova vodotoka, unaprijedi kapacitete i zaštitu autohtoniog ribolovnog fonda u području Opština Mojkovac i Kolašin, te da ojača svijest lokalnog stanovništva o važnostima očuvanja voda i održive upotrebe rječnih prirodnih resursa.

 

Opšti (glavni) cilj: Revitalizacija prirodnih vrijednosti rijeke Tare i održiva valorizacija rječnih resursa u funkciji ostvarivanja doprinosa i blagostanja lokalnim zajednicama;

 

Posebni (specifični) ciljevi:

  1. unaprijediti mjere zaštite od zagađenja i antropogenih pritisaka vodotoka rijeke Tare;
  2. poboljšati hidromorfološkog stanje korita i obale sprovođenjem kratkoročnih mjera;
  3. ojačati kapacitet korisnika ribljeg fonda i njihovih lovočuvarskih službi za borbu protiv nedozvoljenih ribolovnih aktivnosti;
  4. doprinjeti razvoju eko-turističkih usluga vezanih za sportski ribolov u području Opština Mojkovac i Kolašin;
  5. ojačati svijest lokalnog stanovništva o važnostima očuvanja voda i potrebe aktivnog uključivanja za zaštitu vodnog resursa Tare.

 

Projekat “Zaštita i očuvanje vodnih i prirodnih resursa rijeke Tare” realizuju Savez sportsko ribolovnih organizacija Crne Gore i NVO Green Home. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru drugog javnog poziva za Program malih grantova projekta “Upravljanje vodama u slivu Drine” i traje 10 mjeseci.

 

Više informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me