PDF Export
Katic.jpg

Javni poziv za učešće na konkursu za idejno rješenje zaštitnog znaka – logotipa budućeg zaštićenog područja u moru Katič

NVO Green Home  poziva zainteresovane agencije, dizajnere, pojedince ili grupe autora, da dostave idejno rješenje logotipa za projekat: Podrška lokalnim zajednicama u zaštiti i promociji budućeg zaštićenog područja u moru - Katič. Uspostavljanje budućeg zaštićenog područja u moru – Katič planirano je brojnim starteškim dokumentima i u narednom periodu se očekuje njegovo uspostavljanje.

 

Cilj konkursa - je da buduće zaštićeno područje u moru - Katič dobije jedinstven vizuelni identitet. Buduće zaštićeno područje u moru – Katič kao predio izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti  zaslužuje jedinstven, i dobro dizajniran vizuelni identitet koji će području obezbijediti neophodnu prepoznatljivost. Nakon što se Katič proglasi zaštićenim područjem u moru, odabrano idejno rješenje će biti dostavljeno budućem upravljaču kao jedno od mogućih rješenja vizuelnog identiteta zaštićenog područja u moru – Katič.

​Rok za dostavljanje prijedloga idejnog rješenja je 14. oktobar 2019.

 

U prilogu dostavljamo uslove konkursa.

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta: Podrška lokalnim zajednicama u zaštiti i promociji budućeg zaštićenog područja u moru – Katič koji je finansijski podražan od strane Partenrskog fonda za kritične ekosisteme – CEPF.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me