PDF Export
59720716_426555504802266_2623959103545802752_n.png

II POZIV ZA PODRŠKU PROJEKTIMA OCD U CRNOJ GORI U OKVIRU PROJEKTA “ZAJEDNO ZA BOLJU KLIMU U CRNOJ GORI”

Podgorica_27.11.2019._NVO Green Home u okviru projekta “ZAJEDNO ZA BOLJU KLIMU U CRNOJ GORI” koji je finansiran od strane EU u okviru IPA 2016 PROGRAM ZA CIVILNO DRUŠTVO, raspisuje konkurs za podršku projektima organizacija  civilnog društva u Crnoj Gori.

 

1. CILJEVI KONKURSA


Opšti cilj konkursa: izgradnja kapaciteta OCD u Crnoj Gori kako bi aktivnije učestovali u procesu pridruživanja EU i uticali  na politike vezane za klimatske promjene, energiju i održivi razvoj.

Fokus projekata treba da budu: klimatske promjene, problemi prilagođavanja i mitigacije, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zeleni poslovi i održivi razvoj.

 

2. FINANSIJSKI ASPEKT PROJEKTA


Ovim konkursom je predviđena raspodjela sredstava u iznosu od 27.309,05€.

 

Iznos sredstava koja će NVO Green Home dodijeliti u okviru ovog poziva, po pojedinačnom projektu, je najmanje 5.000€ a najviše 7.000€. Ovaj iznos predstavlja 100% ukupne vrijednosti projekta.

 

3. PRAVILA KONKURSA


Pravo učešća na konkursu imaju OCD koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da imaju status pravnog lica;
  • Da su neprofitnog tipa;
  • Da su civilne ogranizacije;
  • Da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • Da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
  • Da su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  • Da im je godišnji prihod u prethodnoj godini bio veći od 10.000€.

 

Projektni prijedlozi dostavljaju se na crnogorskom jeziku. Projektni prijedlog sastoji se od:

  • Prijavnog formulara
  • Prijedloga budžeta
  • Matrice logičkog okvira

 

Projektne prijedloge i ostalu konkursom zahtjevanu dokumentaciju slati poštom na adresu:

 

NVO Zeleni dom – Green Home

Dalmatinska 78

81000 Podgorica

 

Projektne prijedloge sa pratećom dokumentacijom u elektronskoj verziji poslati na e-mail adresu tbc.subgrantovi@greenhome.co.me, sa naznakom – Projektni prijedlog u okviru poziva „Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori“.

 

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 25. decembra 2019. godine do 16:00 časova.

 

Obuka za pripremu projektnih prijedloga će biti organizovana u periodu od 04. do 06. decembra 2019. godine.

 

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na e-mail: tbc.subgrantovi@greenhome.co.me najkasnije do 15. decembra 2019. godine.