PDF Export
sajt.jpg

Poziv za učesnike: Traning za prekogranični dijalog – „Saradnja mladih za prekogranične dinarske Alpe"

1. Pozadina:

Ovaj projekat ima za cilj da ostvari saradnju među mladima iz Albanije, Kosova i Crne Gore. Green Home će u partnerstvu sa NVO ERA sa Kosova i EcoAlbania iz Albanije, razviti niz aktivnosti sa mladima između 18 i 24 godine. 15 učesnika će pohađati obuke i ljetnje škole u ​​Nacionalnom parku „Prokletije“. Učesnici će naučiti više o izazovima u oblasti prirode, kulture, ekonomije i očuvanja prirode.

2. Cilj:

Specifični cilj je povećati ekološku svijest o zaštiti i promociji prekograničnog područja Prokletije.

  1. Šta ćete naučiti?

Pokušavamo da promijenimo način na koji nove generacije, mladi, tumače izazove na području Prokletija. Iz ovog razloga, ovaj projekat će okupiti mlade kroz virtuelnu platformu i lično, kako bi razgovarali o takvim izazovima. Kada se virtualno i lično upoznaju, mladi će biti uključeni u dvije efikasne opcije za saradnju, koje mogu da koriste I nakon završetka projekta. Ovaj projekat će uokviriti sve izazove očuvanja zajedničkim ekološkim, kulturnim i ekonomskim vrijednostima i mogućnostima.

Ključna pitanja koja se tiču zaštite mladih i interkulturalne regionalne saradnje su:

1) razmjena informacija, 2) prijetnje očuvanju prirode 3) nedostatak saradnje mladih zbog zajedničkih razloga.

4. Šta ćete dobiti?

Bićete spremniji za karijere za koje je potrebna prekogranična saradnja, kao što su očuvanje, upravljanje i politika.

  1. Ko može učestvovati?

• Stanovnici sa sjevera Albanije, zapadnog Kosova i istočne Crne Gore;

• Starost od 18 – 24;

• Dobro poznavanje engleskog jezika.

Koje bi bile vaše obaveze?

• Da budete na raspolaganju za učešče u treninzima u trajanju od 9 dana (3 dana u Crnoj Gori, 4 na Kosovu i 2 u Albaniji);

• Da pohađate 2-3 vebinara u trajanju od 2 sata;

• Morate biti spremni za pripremu programa za trening na osnovu obuke koju ste prosli. (Dobićete smjernice i podršku od svog mentora / trenera);

• Morate biti spremni da uložite svoje vrijeme za dijeljenje i širenje znanja i vještina stečenih tokom programa i spremni da radite kao tim.

6. Kako se prijaviti?

Popunite online prijavu koja je dostupna ovdje .

Rok za prijavu je 22.01.2020.

Troškovi:

Svi troškovi su pokriveni.

Ovaj projekat se realizuje uz podršku Regionalne kancelarije za razvoj mladih - RYCO.

Za više informacija kontaktirajte: irma.muhovic@greenhome.com.me