PDF Export
83990265_2503337346581467_6175212383716245504_o.jpg

RIBNICA JE NAŠA RIJEKA - AKCIJA UKLANJANJA OTPADA

Podnaslov: Već tradicionalnom akcijom uklanjanja otpada sa obala rijeke Ribnice i kroz sopstveni primjer aktivizma, NVO Green Home je još jednom ukazala na važnost očuvanja našeg dragocenog prirodnog i kulturnog nasleđa – gradskih rijeka

 

Podgorica, 24.01.2020. godine – NVO Green Home je organizovala akciju uklanjanja otpada iz rijeke Ribnice u petak, 24. januara 2020. godine. Uklanjanje otpada sprovedeno je na potezu od knjižare Karver nizvodno ka Skalinama i uzvodno ka mostu Kapadžića. Akcija je organizovana u saradnji sa Glavnim gradom, preduzećem Čistoća, preduzećem Zelenilo, Službom zaštite i spasavanja, NVO Naša akcija, drugim nevladinim organizacijama, a akciji su se priključili i predstavnici kompanije Montenomaks i brojni volonteri Green Home-a.

 

Istorijski posmatrano, na obalama rijeka i zbog rijeka  nastala je većina velikih svjetskih metropola. Sličan je slučaj i sa Podgoricom čiji je razvoj započeo oko korita rijeke Ribnice. Umjesto kao kulturno, istorijsko i mjesto za rekreaciju i bijeg od urbane vreve, danas građani korito ove rijeke koriste kao kanal za odbacivanje otpada, zbog čega su obale napuštene i neposjećene. Kako bi se građani vratili gradskim rijekama potrebno je uticati na promjenu loših navika, očistiti obale i korita od otpada, urediti obale i postaviti adekvatne sadržaje i omogućiti mjesto građanima i posjetiocima Glavnog grada za boravak u prirodi. S tim u vezi, cilj ove akcije bio je da kroz lični primjer skrenemo pažnju javnosti na problem nesavjesnog odlaganja otpada u korito rijeka od kojih zavisimo, a na koje često zaboravljamo.

 

Zahvaljujući održanoj akciji značajno su smanjene količine komunalnog otpada sa obala rijeke Ribnice. Zajedno sa učesnicima akcije prikupljeno je više od 30 kesa komunalnog otpada, sakupljena i odložena dva kamiona pokošenog biljnog otpada, uređena obala rijeke i deo oko Starog mlina i stvoren prostor za dalju održivu valorizaciju obale rijeke Ribnice.

 

Aktivnost je deo projekta „Rijeke bez otpada za ljepši Glavni grad”, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.

 

Projektom se želi podstaći promjena nesavjesnog ponašanja i aktivno uključivanje građana u očuvanju rijeka Glavnog grada, a prvenstveno Ribnice i Morače, njihovih prirodnih, ekosistemskih i kulturnih vrijednosti. U planu su i brojne edukativne aktivnosti sa ciljem jačanja svijesti o važnosti očuvanja vodenih ekosistema i negativnom uticaju odlaganja otpada u korita rijeka, kao i akcije uređenja gradskih obala, čime ćemo ukazati na njihovu vrijednost, omogućiti bolju ponudu i doprinijeti povratku građana prirodi i poslednjim zeleno-plavim oazama u urbanoj Podgorici.

 

Za dodatne informacije molimo Vas da se obratite:

 

Nevena Petkovic, Projektni koordinator

Tel: +382 20 609 375; Mob: +382 69545293; E-mail nevena.petkovic@greenhome.co.me

 

Linkovi za vebsajtove i društvene mreže:

 

http://www.greenhome.co.me/

https://www.facebook.com/green.home.18/

https://www.instagram.com/ngogreenhome

http://podgorica.me/

https://www.me.undp.org/content/montenegro/sr/home.html