PDF Export
Foto_1.jpg

Održana predavanja u Baru na temu „Zaštita mora kroz uspostavljanje zaštićenih područja u moru“

Bar, 5 - 6.03.2020._NVO Green Home je održala  devet edukativnih predavanja za učenike šestog, sedmog, osmog i devetog razreda Osnovne škole „Anto Đedović“ iz Bara. Predavanja su imala za cilj podizanje svijesti djece školskog uzrasta o važnosti očuvanja morskog biodiverziteta, kao i o ljudskim aktivnostima koje ugrožavaju isti.

 

Djeca su putem predavanja imala priliku da se upoznaju sa značajem uspostavljanja zaštićenih područja u moru odnosno dobrobitima koje ono donosi.

 

Jedno od budućih zaštićenih područja u moru je Katič, pa s tim u vezi djeci je putem video materijala prikazan podvodni svijet Katiča.

 

Predavanja su bila interaktivna, pa s tim u vezi učenici su imali priliku da daju svoja mišljenja o problemima zagađenja mora kao i načine kojim oni sami mogu spriječiti dalje pritiske na morski ekosistem.

 

Predavanjima je prisustvovalo oko 250 učenika.

 

Predavanja „Zaštita mora kroz uspostavljanje zaštićenih područja u moru“ su organizovana u sklopu projekta: „Podrška lokalnim zajednicama u promociji i zaštiti budućeg zaštićenog područja u moru – Katič“ koji se realizuje u saradnji sa NVO MedCEM i NVO Crnogorsko društvo ekologa a finansijski je podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme – CEPF.

 

Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me