PDF Export

Saradnja mladih za prekogranične dinarske Alpe

NVO Green Home je u saradnji sa NVO EcoAlbania iz Albanije i NVO ERA sa Kosova održala tri online treninga, na kojima je učestvovalo 15 mladih iz Crne Gore, Albanije i Kosova.

Tokom treninga učesnici su imali priliku da naučite više o izazovima u oblastima očuvanja prirode prekograničnog područja Nacionalnog parka Prokletije, socio-ekonomskom aspektu ovog područja, kao i o mogućnostima za razvoj turizma. Mladi su imali priliku da se proaktivno uključe u svaki od segmenata treninga, kroz različite zadatke i diskusiju o izazovima na području Prokletija.

U narednom periodu će se nastaviti sa aktivnostima u ovom pravcu, te će se organizovati edukativni kampovi u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovi, tokom kojih će mladi imati priliku da prošire znanja i razmijene svoja iskustva i stavove vezano za ove teme.

Ova aktivnost se realizovala u okviru projekta „Prekogranični dijalog – saradnja mladih za prekogranične dinarske Alpe“, koji je podržan od strane Regionalne kancelarije za razvoj mladih – RYCO.

Cilj projekta je ostvarivanje saradnje među mladima iz Albanije, Kosova i Crne Gore, kao i povećanje ekološke svijesti o zaštiti i promociji prekograničnog područja Prokletija.