PDF Export

Predavanje male hidroelektrane ili javni interes

NVO Green Home je organizovala online predavanje na temu: “Male hidroelektrane ili javni interes”. Predavanje je održano u saradnji sa NVO Akcija za socijalnu pravdu. Predavanju su prisustvovali studenti pravnog fakulteta, biologije, zaštite životne sredine a takođe i predstavnici NVO sektora, medija i akademske zajednice. Imajući u vidu ulogu studenata kao budućih akademskih građana, smatrali smo za shodno da budu više informisani o problemima izgradnje malih hidroelektrana, kako bi proaktivnije uzeli učešće u riješavanju ovog problema, ali i poboljšanju stanja životne sredine.

Tokom predavanja učesnici su imali priliku da čuju da li je:

  • potvrđen javni interes od konkretnih projekata izgradnje malih hidroelektrana na crnogorskim rijekama;
  • koncesiona djelatnost proizvodnje električne energije iz mHE od značaja za lokalno stanovništvo i građane u Crnoj Gori;
  • ugrožen princip javnog interesa i finansijska ravnoteža dvije ugovorne strane, na štetu građana, a u korist privatnih subjekata;
  • ugrožavanje i devastacija rijeka, biljnog i životinjskog svijeta opravdanje za male HE kao projekte od javnog interesa;

 

Aktivnost je organizovana u okviru projekta: ENV-net uključivanje pitanja životne sredine u EU agendu koji je finansijski podržan od strane EU.

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me