PDF Export
104496886_1676414125859828_3068060551419674451_o.jpg

NVO GREEN HOME: JAVNI POZIV ZA IZRADU BICIKLISTIČKIH STAZA U CRKVIČKOM POLJU

Podgorica,25.06.2020._NVO Green Home objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za izradu 17 kilometara biciklističkih staza kroz Crkvičko Polje.

 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sledeće:

  • Tehničku ponudu
  • Financijsku ponudu popunjenu u skladu s Opisom zadatka
  • Kopiju licence za izradu i markiranje planinarskih i biciklističkih staza izdate od strane Planinarskog saveza.
  • Reference o prethodnom iskustvu u radu na uređenju i markaciji staza ili na projektima slične veličine i obima.

 

Krajnji rok za podnošenje ponude je 30.  jun 2020.  godine do 12:00 časova. Ponuda se mora podnijeti prije navedenog roka na e-mail: valentina.becanovic@greenhome.co.me. Ponuda pristigla nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

 

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta „Skrivena sela Pive“, čiji je specifični cilj podrška razvoju avanturističkog turizma u ruralnom području Pivska planina - rijeka Tara kroz povezivanje i uređenje staza.

 

Projekat realizuje NVO Green Home, kroz grant obezbijeđen u okviru projekta za razvoj i promociju turizma koji realizuje Savjet za regionalnu saradnju (RCC). Projekat je finansiran od strane Evropske unije a ima za cilj da doprinese razvoju i konkurentnosti ekonomija u 6 zemalja Zapadnog Balkana kroz razvoj i promociju zajedničke regionalne kulturne i avanturističke turističke ponude.