PDF Export
Webpnet_resizeimage_1.jpg

Uspješno sproveden monitoring morske trave Posidonia oceanica

Petrovac_21.07. – 25.07.2020._NVO Green Home u saradnji sa projektnim partnerima, NVO MedCEM, NVO CDE, kao i Institutom za biologiju mora, sproveo monitoring morske trave Posidonia oceanica.

 

Monitoring je odrađen na 5 lokacija na širem potezu između Crnog rta i rta Skočiđevojka. Na svih 5 lokacija odrađena su po 2 zarona na 3 različite dubine. Monitoring su radili ronioci koji posjeduju znanje iz oblasti marinske biologije kao i eksperti u ovoj oblasti. Sa metodologijom sprovođenja monitoringa ronioce je upoznala dr Vesna Mačić sa Instituta za biologiju mora. Tehnička podršku obezbijedio je specijalizovani tim Željka Dragutinovića sa brodom Downunder.

 

Posidonia oceanica je endemska vrsta i predstavlja stanište brojnim drugim vrstama. Negativni uticaji na stanište morske trave su prije svega nelegalna sidrenja kao i krivolov. Rezultati monitoringa će nam dati podatke o očuvanosti livada ove vrste.

 

Aktivnosti  predstavljaju  dio projekta „Podrška lokalnim zajednicama u promociji i zaštiti budućeg zaštićenog područja u moru – Katič“ a  finansira se od strane CEPF-a

 

Za više informacija kontaktirajte: milosavmilicic@greenhome.co.me