PDF Export
eDNA_Header_Image.jpg

Akcija za bistre rijeke Crne Gore

Green Home je započela realizaciju projekta „Akcija za bistre rijeke Crne Gore“, kroz koji želimo da doprinosemo ostvarivanju nacionalnih strateških ciljeva u prevenciji zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i smanjenju i praćenju unosa zagađenja od koncentrisanih i rasutih izvora zagađivanja.

 

Osnovni ciljevi projekta su usmjereni na jačanje kapaciteta nadzornih i inspekcijskih organa na nacionalnom i lokalnom nivou za vršenje uzorkovanje površinskih voda Ćehotine, Zete i Lima, pružanje tehničke podršku za monitoring kvaliteta površinskih voda i podsticanje građanskog aktivizma za učešće u monitoringu površinskih voda;

 

Projektom namjeravamo učvrstiti saradnju između upravljača voda, inspekcijskih organa, stručnjaka i građana, gdje su nam glavni saradnici na projektu: Uprava za inspekcijske poslove, Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, stručnjaci PMF-Univerziteta Crne Gore kao i NVO.

 

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u trajanju od 7 mjeseci, od avgusta 2020. do marta 2021. godine.

 

Više informacija na: irma.muhović@greenhome.co.me