PDF Export
IMG_c389acfe2319d11c291d1e2a81bb5b0a_V.jpg

Degradiran kvalitet vode Cijevne

U periodu od 31. avgusta do 2. septembra 2020. održan je 11. sastanak Odbora za implementaciju Konvencije o vodama na kojem su učestvovali predstavnici Crne Gore i Albanije, kako bi se raspravili negativni prekogranični uticaji mHE na Cijevni koje su u poodmakloj i završnoj fazi izgradnje.

 

Razgovor ispred predstavnika Odbora za implementaciju Konvencije o vodama je bio usmjeren na najviše na hidrološke uticaje gdje se crnogorska strana izjasnila da postoji određena bojazan da će se smanjiti punjenje podzemnih voda, da neće postojati isti period dopunjanja, te da će navedeno potencijalno uticati na vodosnabdijevanje glavnog grada, pošto su Zetska ravnica i Tuško polje od strateškog značaja za upravljanje vodama u Crnoj Gori.

 

Istaknut je i problem nedostupnosti i nepostojanja sistema razmjene podataka o monitoringu površinskih i podzemnih voda kao i nedovoljno bilateralne komunikacije i sastanaka kako bi se problem raspravio i riješio.

 

Odbor za implementaciju Konvencije o vodama će u narednih 15 dana dostaviti dodatna pitanja za pojašnjenja problematike, izgradnje i potencijalne izgradnje mHE na rijeci Cijevni, i njihovog uticaja na površinske i podzemne vode u Crnoj Gori, te će organizovati zajednički sastanak 14. i 15. decembra 2020. godine, u Ženevi, na kom će prisustvovati predstavnici albanske i crnogorske Komisije.

 

Da bi Crna Gora uspješno završila otvorene međunarodne procese moramo već danas usmjeriti napore i sredstva u istraživanja indikatorskih vrsta flore i faune, kao i utvrditi stanje značajnih staništa i vrsta Cijevne, zaštićenih na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Pri tome je od ključne važnosti je i procjena kumulativnih uticaja. Prema podacima IHMSCG kvalitet voda Cijevne je značajno degradiran, pri čemu je nedostatak vode, izazvan dužim sušnim periodima, poguban za osjetljive ekosisteme i vrste na cijelom toku, o čemu svjedoče uvećane površine pod eutrofikacijom. Svako dodatno opterećenje na vodno tijelo Cijevne je odavno postalo previše!