PDF Export
eu_i_cg_1.jpg

ARTEMIS: „Unapređenje ka posvećenoj i konkretnoj primjeni ekoloških standarda“

NVO „Green Home“ realizuje projekat ARTEMIS: „Unapređenje ka posvećenoj i konkretnoj primjeni ekoloških standarda“ koji ima za cilj da doprinese daljem jačanju Koalicije 27  kao nezavisne platforme za koordinirani napor crnogorskih OCD za zaštitu životne sredine u monitoringu nacionalnih reformi, sprovođenju standarda zaštite životne sredine i zalaganju za javni interes.

 

Opšti cilj projekta je da doprinese usklađivanju nacionalnih propisa i praksi sa evropskim standardima zaštite životne sredine u okviru procesa pristupanja EU.

 

Specifični ciljevi projekta su sledeći:


1. Osnažiti organizacije civilnog društva da aktivnije učestvuju u procesu usvajanja evropskih standarda o životnoj sredini i pregovorima o pregovaračkom poglavlju 27.

 

2. Povećati nivo javnog razumijevanja evropskih ekoloških standarda i svijesti građana o ključnim ekološkim problemima u Crnoj Gori

 

3. Poboljšati javni dijalog o pitanjima životne sredine, uključivanjem građana, nevladinih organizacija, medija i predstavnika javnog sektora.

 

Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, NVO Sjeverna Zemlja i NVO Društvo mladih ekologa u Nikšiću a finansiran je od strane Balkan Trust for Democracy u trajanju od jula 2020 do jula 2021 godine.

 

Više informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me