PDF Export
plastic_toys.jpg

Edukacija stanovništva o (ne)bezbjednim hemikalijama

NVO Green Home je započela realizaciju projekta „Edukacija stanovništva o (ne)bezbjednim hemikalijama“. Svaka hemikalija koja potencijalno može da izazove štetu, kako za čovjeka, tako i za životnu sredinu, smatra se opasnom. Na bezbjednost proizvoda namjenjenih za svakodnevnu upotrebu utiče upravo prisustvo određenih supstanci od kojih su proizvodi sačinjeni. Supstance koje se mogu naći u proizvodima za svakodnevnu upotrebu, a koje imaju štetna dejstva po zdravlje i životnu sredinu, klasifikuju se kao supstance koje izazivaju visoku zabrinutost - SVHC (eng. supstances of very high concern – SVHC). Ove supstance mogu imati veoma štetna dejstva - karcinogena, mutagena, toksična po reprodukciju, teško se razgrađuju i dugo ostaju u životnoj sredini, akumuliraju se u živim organizmima, mogu dovesti do poremećaja hormonskog sistema itd.

 

Svijest o SVHC i njihovim štetnim efektima je na veoma niskom nivou među građanima Crne Gore. S tim u vezi, glavni cilj projekta je unaprijeđenje znanja stanovništva Crne Gore o nebezbjednim hemikalijama i pravu na informaciju o njihovom prisustvu u proizvodima za svakodnevnu upotrebu.

 

Specifični ciljevi projekta su:

1) Edukacija stanovništva o supstancama koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u proizvodima za svakodnevnu upotrebu;

2) Promocija aplikacije Scan4Chem kao potrošačkog alata za jednostavno slanje zahtjeva za informaciju o sadržaju opasnih supstanci u proizvodima za svakodnevnu upotrebu;

3) Upotpunjavanje  baze podataka Scan4Chem o opasnim supstancama u proizvodima za svakodnevnu upotrebu.

 

Projekat je finansiran od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma i traje 3 mjeseca (od 10. novembra 2020. godine do 10. februara 2021.godine)

 

Više informacija na: nevena.petkovic@greenhome.co.me